Pätevä ja osaava KVV-työnjohtaja Turun seudulla

Rakennusputkityöt

Etsitkö ammattitaitoista ja pätevää KVV-työnjohtajaa? Iso rakennusprojekti alkamassa ja tarvitset KVV-valvojan? KVV-työnjohtajan tehtävänä on valvoa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden (KVV) töitä. Henkilön tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä ja hänellä tulee olla alaan soveltuvan teknikon tutkinto ja riittävä työkokemus alalta.

Hänen tulee myös täyttää MRL:n ja RAKMK:n, eli Suomen rakentamismääräyskokoelman osioissa A2 ja D6 esitetyt vaatimukset.

KVV-työnjohtajan velvollisuudet 

Rakennuslupapäätöksestä voi tarkistaa KVV-työnjohtajan tarpeen rakennustöissä. Kiinteistön vesi- ja viemäritöitä ei saa aloittaa, ennen kuin rakennusvalvonta on hyväksynyt KVV-työnjohtajan. Vastuu alkaa, kun ilmoitus tai hakemus on jätetty ja se on voimassa vähintään 10 vuotta. KVV-työnjohtajan tulee olla läsnä katselmuksissa, joissa hänen toimialueensa asioita käsitellään. Hänen tulee olla mukana rakennustyön aloitus-, loppu- ja käyttöönottokatselmuksissa ja pitää omaa tarkastuskirjaa. Lue lisää KVV-työnjohdosta FISE:n sivuilta.

FISE